társasház


Beruházóknak

A beruházó által megalakított társasház számára komoly könnyebbséget jelent, hogyha okiratai a jogi, szakmai és alkalmazhatósági kritériumok alapján készülnek el.Hogy a lakók már egy rendezett és jól szabályozott jogi környezetbe kerüljenek a birtokbaadást követően!


Fontos, hogy az újonnan épült társasházak üzemeltetési költségei már a birtokba adás pillanatától kalkulálhatóak legyenek, rendelkezésre álljanak azok az adatok, amelyből meghatározhatóak az új tulajdonosok számára, hogy milyen havi rendszeres kiadásokkal számolhatnak a közös költség tekintetében. Közreműködünk a társasház pénzügyi portfoliójának elkészítésében, a számlavezető bank kiválasztásától a megtakarítási formák megtervezéséig. Javaslatot teszünk az alakuló közgyűlés nélkülözhetetlen napirendi pontjaira, amelyek a közgyűlési meghívókban szerepelni fognak.

Megbízás esetén vállaljuk a társasházi SZMSZ és a házirend elkészítését is.
Közreműködünk a társasház közös tulajdonban lévő területeinek átadás-átvételében.

A társasház bejárásának megszervezése, a tulajdonosok által megjelölt személyekkel az időpontok egyeztetése. A társasház közüzemi mérőberendezéseinek átíratása a közüzemi szolgáltatóknál. Amennyiben a társasházi ingatlanokban mellék vízmérőórák kerülnek felszerelésre annak csoportos engedélyeztetése, a szükséges nyomtatványok kitöltése és nyilvántartásba vetetését is elintézzük a Vízműveknél (Ezzel megelőzhető, hogy a már beköltözött új lakók közüzemi fogyasztásai a beruházót terheljék.).

gondozott környezet