közös költség behajtásKözös költség behajtás

 • Elege van abból, hogy míg Ön rendesen fizeti a közös költséget, mások következmények nélkül nem teljesítik kötelezettségüket?
 • Nem szeretne rossz szomszédi viszonyba keveredni a nem-fizető tulajdonostársakkal, ezért tanácstalan, hogy hogyan lehetne őket fizetésre bírni?
 • Ellenzi, hogy a társasházi közgyűlés a közös költség emeléséről határoz, mert tehetetlen a nem-fizetőkkel szemben és emelés nélkül a ház működése kerülne veszélybe?
 • Nincs pénz társasházi felújítások, állagmegóvó munkálatok elvégzésére, melyek elmaradása esetén az Ön ingatlana is értékcsökkenést szenved el, miközben a ház tele van kintlévőségekkel?
 • Aggasztja, hogy olyan tulajdonostársak halmoztak fel közös költség tartozást, akik nem lakják életvitelszerűen a házat és nincs tudomása hollétükről, ezért nem tudja, hogyan lehetne rajtuk a követelést érvényesíteni?


  Cégünk vállalja, hogy követeléskezelés terén tapasztalt kollégái, jogász szakemberei, partner ügyvédei révén - társasházi megbízás alapján - kizárólag jogszerű eszközök alkalmazásával eljár a közös költség tartozások érvényesítésében, melynek keretében:

 • felméri a lejárt tartozások behajthatóságát, az egyes egyedi ügyek jellemzőit,
 • követeléskezelési tervet készít,
 • egyeztetéseket folytat a tartozó tulajdonostársakkal a fizetés elmaradása okának feltérképezése és a fizetés helyreállítása érdekében,
 • szükség esetén kísérletet tesz az eltűnt, elérhetetlen tartozó tulajdonostársak felkutatására,
 • megindítja és végigviszi a szükséges igényérvényesítési, illetve jogi eljárásokat,
 • beszámolót készít tevékenysége eredményességéről a Társasház részére.

  Tevékenységünk azt célozza, hogy a Társasház tisztába kerülhessen késedelmes állománya behajthatóságával és gyorsan, jogilag aggálytalan módszerekkel hozzájusson jogos követeléséhez; illetve – indokolt esetben – olyan megállapodás létrejöttében közreműködjön, amely a Felek (tartozó tulajdonostárs, Társasház) mindegyikének megfelel és alkalmas arra, hogy a tartozás érdemben csökkentésre, belátható időn belül kiegyenlítésre kerüljön.  Árak, költségek, díjazás:

  Cégünk a tevékenységet fix összegű, ún. „kezdő költség + munkadíj” ellenében és – tevékenységének eredményessége esetén – a követelés(ek) összegétől, illetve az eset összes körülményeitől függő sikerdíj ellenében végzi, melyekre az ügylet áttanulmányozását követően ajánlatot teszünk.

  Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a követelés behajtásával összefüggésben felmerült költségek, illetve munkadíj érvényesítésre kerülnek a tartozó tulajdonostárssal szemben, így ezek összege végső soron őt fogja terhelni - a Társasház mindössze megelőlegezi azt.

  Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, kérjük, vegye fel cégünkkel a kapcsolatot a főoldal/kapcsolat menüpont alatt található e-mail címen vagy telefonszámon annak érdekében, hogy a problémáról és annak megoldásáról mielőbb egyeztethessünk!

  Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a konzultáció és az ajánlat kérése ingyenes és nem eredményez semmilyen kötelezettségvállalást az Ön részéről; míg cégünk – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – kötve marad ajánlatához!

 • gondozott környezet