házépítés

 • igények, lehetőségek felmérése, ELHATÁROZÁS
 • tervező kiválasztása / legjobb már itt!
 • ingatlan kiválasztása,
 • meglévő épület esetén a műszaki állapot felmérése, felmérési terv elkészíttetése
 • a Megrendelői igények pontosítása a tervezővel a helyi lehetőségek (rendelkezések) figyelembe vételével
 • az Építési Engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
 • az Építési Engedély Kérelemhez szükséges mellékletek beszerzése
 • tulajdonjog igazolása
 • térképmásolat
 • közmű nyilatkozatok / víz, villany, gáz, csatorna (csak nyilatkozat, amit a szolgáltató tervek nélkül, általában ingyenesen ad, és arra vonatkozik, hogy az ingatlan közműellátása lehetséges)
 • a tervdokumentáció véleményeztetése a kéményseprő szolgáltatóval / tervező feladata
 • bizonyos esetekben tervek egyeztetése ÁNTSz-szel és Tűzoltósággal / tervező feladata
 • az Építési Engedély Kérelem benyújtása az illetékes Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályára (a hiánytalan benyújtástól számítva 60 nap az ügyintézés határideje)
 • a Műszaki osztály minden érintettet (Építtető(k), ingatlan tulajdonos(ok), szomszéd ingatlanok tulajdonosai, tervező, egyéb érintettek) értesít az eredményről : nem jogerős határozat
 • Az értesítés átvétele után mindenkinek 15 napon belül joga van fellebbezni, utána adják ki a jogerős Építési Engedély Határozatot, és a lepecsételt terveket. A kivitelezést csak ennek birtokában lehet megkezdeni.
 • kiviteli tervek elkészíttetése : szerkezet, gáz, víz-csatorna, fűtés, elektromos (a gáz, víz és csatorna terveket a szolgáltatónál engedélyeztetni kell!)
 • a műszaki ellenőr kiválasztása / nem kötelező
 • a kivitelező kiválasztása / bizonyos esetekben lehet korábban is, akkor a tervezés közben egyes döntéseknél figyelembe lehet venni
 • a kivitelezés megkezdése előtt min. 8 nappal a felelős műszaki vezető nevét a Műszaki osztálynak be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a munka engedély nélküli építkezésnek minősül.
 • kölcsön ügyében csak a jogerős engedély birtokában lehet hitelintézettel tárgyalni, előbb nem foglalkoznak az emberrel
 • a kivitelezés
 • használatba vételi engedély / felülvizsgálat kérése a közmű szolgáltatóktól:
  • gázművek : a szerelői nyilatkozat és a MEO vizsgálat után felszereli a mérőt
  • elektromosok : a szerelő szabványossági nyilatkozata alapján felszereli a mérőt
  • víz, csatorna : szerelési nyilatkozat (és esetleges helyszíni szemle) alapján adja ki a használatba vételi engedélyt
  • kéményseprő : a kivitelező nyilatkozata, és helyszíni szemle alapján állítja ki a jegyzőkönyvet
  • ha a tervezésnél szükséges volt az ÁNTSz és tűzoltó egyeztetés, akkor tőlük is használatba vételi engedélyt kell kérni
  • a kivitelezés befejezése után 15 napon belül használatbavételi engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán. A kérelemhez mellékelni kell:
   • Felelős műszaki vezető nyilatkozatát
   • Kéményvizsgálati jegyzőkönyvet
   • víz, csatorna használatbavételi engedélyt
   • ha készült ÁNTSZ, és Tűzoltó hozzájárulást
  • általában a használatba vétel minimális feltétele az előbb felsoroltakon kívül családi ház esetén:
   • az épület legyen lefedve
   • legyen zárható
   • elektromos mérő felszerelve
   • legalább egy helyiség burkolva, és fűthető
   • WC, fürdés, mosdás biztosítva legyen