ügyintézés
Hagyatéki ügy?


Válóper?


Ingatlan ügy?

Az irodát dr. Gulyás Gabriella ügyvéd alpította, hogy hasznos tanácsokkal és jogi képviselettel lássanak el mindenkit, akinek öröklési joggal ingatlanjoggal és családjoggal kapcsolatos kérdése, jogi problémája van.

Hagyaték jog
hagyaték

Az emberi élet véges, tér és idő keretei között zajlik. Legtöbbünk halála után marad valamilyen vagyon, és szeretnénk tudni azt, hogy az életünk munkájának gyümölcse jó kezekbe kerül, illetve olyan személy kapja meg, akihez érzelmi szálak kötnek bennünket. Az is előfordulhat, hogy halálunk után valamilyen emberi közösséget kívánunk támogatni. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az öröklési jog, mely jogterület művelésével irodánk hosszú idő óta foglalkozik.
Az öröklési jogi szakterületen ügyvédi irodánk tanácsot ad és jogi képviseletet lát el hagyatéki ügyekben, öröklési és életjáradéki szerződések megkötése vagy az azokkal összefüggésben keletkezett viták során.
Hagyatéki ügyek, végrendelet szerkesztés, öröklési és életjáradéki szerződés

Családjog
házassági bontóper

A családjog területén elsősorban válóperi tanácsadást és képviseletet látunk el, melynek során teljes körű jogi felvilágosítást nyújtunk a válások esetén felmerülő, érzelmi szempontból szinte minden esetben megrázó gyermek elhelyezési kérdések és vagyonjogi viták megelőzése érdekében. Törekszünk arra, hogy a viták a felek megegyezése útján rendeződjenek. Ennek körében olyan egyezségi javaslatokat dolgozunk ki az érintett felek jogos igényei mentén, melyek a lehető leghamarabb átsegíthetik a házas feleket a válás érzelmekkel telített procedúráján. Ügyvédi ars poeticánk szerint a megromlott kapcsolatot úgy szükséges lezárni, hogy az ne hagyjon maradandó sebeket a házasfelek és gyermekeik jövendő életében.

Ingatlanjog
ingatlan ára

Az ingatlanjoggal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben átfogó tanácsadást nyújtunk. Az Iroda jogi tanácsadói tevékenysége magába foglalja az ingatlan megszerzésekor szükséges jogi átvilágítási feladatok elvégzését, az ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését, tervezési és építési vállalkozási szerződések elkészítését.
Ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi- ajándékozási, csere, bérleti, haszonbérleti, stb szerződések készítése, egyéb okiratok szerkesztése.
A szerződésekkel kapcsolatban teljes körű ügyintézés földhivatalok és egyéb hatóságok elött.
Ingatlanok tulajdoni viszonyainak tisztázása rendezése.
Társasház alapítása, szervezeti-és működési szabályzatok készítése, közgyűlések szervezése és levezetése, polgári perben képviselet ellátása.

2009 januártól illetékmentesség öröklésre 20 millióig..

Az Országgyűlés elfogadta az öröklési illeték alóli mentesség szabályát 20 millió forintig az I. csoportba tartozó örökösöknek. A módosítás minden olyan ügyre vonatkozik, melyben még nem született jogerős határozat, tehát most, akkor is érdemes fellebbezni, ha egyetért a kezében lévő határozattal.
2009 januártól 20 millió forintig illetékmenetes lesz az öröklés az I. csoportba tartozó örökösöknek, tehát a gyerekeknek, szülőknek, házastársaknak.
A kedvezmény elsősorban ingatlanokra vonatkozna, de ha az örökölt ingatlan értéke nem éri el a 20 millió forintot, akkor az értékhatárig más vagyonelemek után is - kivéve a gépjárműveket - illetékmentesség jár.

Aktuális

2010. 02. 17. (ORIGO)

Májustól így változtatja életüket a Ptk.

Mivel az Országgyűlés újra elfogadta az új Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről szóló törvényt, a jelenlegi "állás" szerint májustól a kódex egyes részei hatályba lépnek, és fontos változást hoznak a mindennapi életünkben.
Bővebben...

Kapcsolat
kapcsolat
Iroda
1183 Budapest, Üllői út 676

Email:
drgulyasgabriella@digikabel.hu

Gsm: (+36 20) 974-0704 Telefon: (+36 1) 294-1110
Fax: (+36 1) 294-1110

Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonhívás során megbeszélt időpontban.

szerződés